A Mind Lab módszer hatékonyságát számos összehasonlító teszt is vizsgálta melyek közül kiemelkedik a Donald Green professzor -Yale Egyetem- és más vezető kutatók együttműködésével végzett elemzés.
A kutatás igazolja, hogy a Mind Lab módszer jelentősen fejleszti a gyerekek gondolkodóképességét és életkészségét.

Ezek közül az egyik kutatásban a következő hipotézist tesztelték: A gyerekeknek úgy lehet megtanítani az elvont stratégiai gondolkodást, hogy elemző gondolkodásra és ezen modellek alkalmazására tanítjuk őket a játékok és a valóság világában. Ennek igazolására különböző szociális és gazdasági háttérrel rendelkező 8-12 éves gyerekekkel végeztettek teszteket.

  • Az első fázisban a gyerekeknek a Csúcsforgalom – Rush Hour – című játék számítógépes változatát mutatták meg. A játék ezen változata figyeli a gyerekek teljesítményét és eredményeit, és azokat adatbázisba rögzíti.
  • A második fázisban a gyerekeknek elvont probémamegoldó módszereket és ezek valós életbeli megfelelőit tanítottak. Ezután megmutatták nekik, hogyan tudják ezeket a modelleket a játékok során alkalmazni. A kontroll csoport tagjai csak a játékban vettek részt.
  • A harmadik fázisban mindkét csoportnak egy új játékot, a Holdjárót – Lunar Lockout – tanították meg. Mindkét csoport azonos instrukciókat kapott.

Az eredmények azt mutatják, hogy a kísérleti csoportbeli gyerekek teljesítménye jelentősen megemelkedett a kontrollcsoporthoz képest, annak ellenére, hogy utóbbi csoport több időt kapott a játékra. Figyelemre méltó tény, hogy még a harmadik fázisban a kísérleti csoport jóval magasabb eredményt ért el.