Szennán a Fekete László Általános Iskola és Óvoda diákjai 2009 óta vesznek részt Mind Lab foglalkozáson, a fenntartó finanszírozásában. Rónai Gábor (Kaposvári Egyetem Tantárgypedagógiai Tanszék) 2011-ben felmérést végzett:

“Tapasztalat a Mind Lab módszer alkalmazásáról a TCT/DP teszt alkalmazásával” címmel.

A felmérés igazolta a módszertan eredményességét, miután a szennai gyerekek a kreativítás különböző elmeiben kimagasló eredményt értek el.

A teszt rövid összefoglalója:

Test for Creative Thinking/Drawing Production – Kreatív Gondolkodás Teszt/Rajzi Feladat

Urban, Hans G. és Jellen, Klaus K. módszerét az 1980-as évektől a világ számos országában alkalmazzák. Hazánkban Dr. Kárpáti Andrea honosította meg, aki a gyermekrajz kutatások terén is nemzetközileg elismert szakember. (Többek közt A Firkák, formák, figurák – a gyermekrajz fejlődése és A kamaszok vizuális nyelve c. könyveiben is foglalkozik a témával.)

 

 

A tesztlap kultúrától független rajzi elemeket használ fel (pont, félkör, hullámvonal stb.). A teszt felvevői a rajz folytatására, a felhasználás teljes szabadságára adnak utasítást a tesztrajzot készítő alanynak.

Értékelési szempontok

(itemenként max. 6 pont adható)

1. Cn Folytatás: felfedezi, tudomásul veszi a megadott egyszerű elemeket, ezt vonalhúzással jelzi
2. Cm Kiegészítés: a képelemek tovább rajzolása ill. ismétlése
3. Ne Új elemek: a kép gazdagítása új motívumokkal, kiegészítő elemek járulnak a már folytatott képelemekhez
4. Cl Vonalakkal létre hozott kapcsolatok: a képelemek összekapcsolása, vizuális egységgé rendezése összekötő vonalakkal
5. Cth Témához kötődő kapcsolatok: ha a képelemek egységes tartalmi egésszé állnak össze
6. Bfd Körvonalat megőrző – részletfüggő: ha a nagy zárt négyszögön kívül eső képelemet észleli, folytatja, magas pontszámot kap, mert “kitör a megszokás keretéből”. Minden kreativitás-teszt egyik központi kérdése az originalitás (eredetiség) mérése. Itt a tesztkészítők a képkeretre erősen emlékeztető lezárás figyelmen kívül hagyását, a kötöttségeket nem tűrő alkotói fantáziát, az eredetiség fontos indikátorának tartják.
7. Bfl Körvonalat megőrző – részlettől független: ha áttöri a nagy zárt négyszöget, vagy arra rajzol (a Bfd-hez hasonló, kicsit gyengébb fokmérője az originalitásnak)
8. Pe Perspektíva: ez az item elsősorban a vizuális nevelés elvárásaihoz közelíti a tesztet (mennyire jelenik meg a lineáris perspektíva)
9. Hu Humoros, érzelmes: a rajz kifejez-e bármilyen érzelmet (groteszk, valóbani humor, karikatúra, szatíra, dráma, szeretet, stb.)
10. Uc Nem szokványos megoldások: négyféle módon értékeli a képalkotó eljárásokat: 1. nem szokványos papírhasználat (pl. elfordítja, hajtogatja); 2. összefüggő történet ábrázolása; 3. mennyiben használ szimbólumokat (jelek, figurák, szavak, számok használata, képregény elem); 4. a megadott képelemek nem szokványos felhasználása (Nem a konvenció-lista példáit használja.  pl. a hullámvonal:  kígyó , virág vagy négyzetes vonal: ház, doboz)
11. Sp Sebesség: időarányos pontozást alkalmaz pl: 2 perc= 6 pont (többnyire nem jelenik meg; a gyors rajzolási készség csak a magas színvonalú rajz esetén válik figyelemre méltóvá)

11 éves korcsoport

Tesztcsoport:

  • MindLab: Fekete László Általános Iskola és Óvoda Szenna (Rónai Gábor, KE, 2011)

Kontrollcsoportok:

  • Országos: országos átlag (Kárpáti Andrea és Gyebrán Viktória tanulmánya, ELTE)
  • Tanakad: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon ötödikes diákjai (Vancsa Barbara mérése, KE-PK, 2010)
  • Normál: a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium egyik ötödikes csoportja (Vancsa Barbara mérése, KE-PK, 2010)
Cn Cm Ne Cl Cth Bfd Bfl Pe Hu Uc
MindLab 5,72 5,72 4,94 4,61 4,83 4,33 5,67 3,50 3,50 5,56
Országos 2,67 2,32 0,59 1,16 2,00 0,12 0,16 0,48 0,35 1,56
Tanakad 4,9 3,8 2,8 2,7 3,3 0,8 2 1,3 2,1 1,8
Normál 5,7 4,4 3,4 2,3 2,5 4,6 3,2 0,9 1,9 0,9

 

13 éves korcsoport

Tesztcsoport:

  • MindLab: Fekete László Általános Iskola és Óvoda, Szenna (Rónai Gábor, KE, 2011)

Kontrollcsoportok:

  • Országos: országos átlag (Kárpáti Andrea és Gyebrán Viktória tanulmánya, ELTE)
  • Normál: Szent Imre Általános Iskola, Jánosháza ((Dittman Annamária, KE-PK, 2009)
Cn Cm Ne Cl Cth Bfd Bfl Pe Hu Uc
MindLab 5,17 5,39 3,94 2,94 3,83 1,33 4,00 2,89 2,33 3,94
Országos 2,9 2,82 1,42 1,82 2,49 0,38 0,58 1,15 0,58 1,88
Normál 4,18 3,88 2,53 2,47 4,24 0 0 1,35 2,35 2,59

A kreativitás különösen a Cth, Bfd, Bfl, Hu és Uc elemeknél jelenik meg, ami igazolni látszik a MindLab módszer használatának jelentőségét. Erre további vizsgálatokat végzünk.