A Yale Egyetem professzora, Donald Green által végzett kutatás részeként a következő hipotézist tesztelték: A Mind Lab stratégiák és gondolkodási elképzelések tanulmányozása fejleszti a gyerekek gondolkodását.

A folyamat kezdetekor a gyerekek gondolkodási készségét gondolatmenetek listája segítségével mérték. A gyerekeket arra kérték hogy elgondolásuknak leginkább megfelelő definíciót válasszák ki a következő fogalmakra: döntés, cél, tervezés, feladat, folyamat. A kísérleti csoportnak – mely gyengébb iskolai képességű gyerekekből állt – három hónapon át hetente leckéket adtak a Mind Lab módszer szerint. A kontroll csoport tagjai azonos időszak alatt ugyanazokat a logikai játékokat használták, de esetükben elmaradt a játék utáni elemzés amely a Mind Lab módszer elengedhetetlen része.

A három hónapos időszak végén mindkét csoport gondolkodási készségét felmérték az első vizsgálat során alkalmazott lista segítségével. Az eredmények meghökkentették a kutatásban résztvevő egyik iskola igazgatóját. „Ennek eredményeképpen elhatároztam hogy az iskolám minden osztályának tananyagába beillesztem a Mind Lab leckéit.”

A kutatási projekt három fő megállapítása:

  1. A Mind Lab stratégiai és gondolkodási módjának tanulása gazdagítja és alapossá teszi a gyerekek gondolkodását és jelentősen fokozza nyelvi készségeiket.
  2. A kontroll csoportban lévő gyerekek gondolkodási készsége – akiknek a szerepe csak a logikai játékokban való részvételre korlátozódott – kisebb mértékben javult mint akik részesei voltak a Mind Lab játékot követő elemzésének.
  3. A Mind Lab módszer különösen hatékony a gyenge iskolai eredményeket elérő gyerekek körében. A Yale Egyetemen tanító Donald Green professzor ezt így fejezte ki: a Mind Lab módszer „felfedezi a nyers gyémántot” és megcsiszolja azt.

„Az eredmények alapján határozottan sürgetem ezen kísérletek folytatását és fejlesztését. A stratégiai gondolkodás fejlesztésének kérdése, majdnem elkerülte a tudomány figyelmét, de ez a projekt jelentős és hasznos kutatási eredményt ígér.”
(Donald Green professzor Yale Egyetem USA)

Tanulmányok bizonyítják hogy a Mind Lab módszer általában kedvező hatást gyakorol a gyerekek iskolai eredményeire különösen a matematikai és nyelvi készségek terén. Az elkövetkezendő években további projekteket indítanak a Mind Lab módszer kiegészítésére és kiértékelésére.