2009-ben, a Yale egyetem által végzett kutatás kiegészítésének céljából a Mind Lab Brazília és az INADE együttműködve készítettek egy tanulmányt, hogy kimutassák, hogy a Mind Lab Módszer alkalmazása növeli az ötödéves tanulók matematika és nyelvtanulásának hatékonyságát.

 

 

Körülbelül 1000 tanuló 13 iskolából (magán és állami) vett részt a kutatásban. Augusztus és december között erőforráskezelést tanultak (az iskola tananyagába bevonva) heti egyszeri 50 perces tanórákban, melyet saját tanáruk tartott. A tanárok egy 20 órából álló tanfolyamon vettek részt előzőleg, valamint havi rendszerességgel jártak megbeszélésekre.

A kutatás során használt értékelési eszközök portugál és matematika vizsgák voltak, mindkettő egyaránt körülbelül 30 kérdéssel. A kérdéseket kifejezetten erre a tanulmányra írták, mégpedig az erőforrásmenedzsmenthez szükséges készségek ötvözésével, mely része a Mind Lab tananyagnak és az INADE referenciájából is szerepelnek benne részletek. Ezek igazodnak a brazil oktatás alapszabályaihoz, a készségekhez, melyeket választási lehetőséget tartalmazó kérdésekkel mérnek.

2009 szeptember másodikán és harmadikán, valamint december másodikán és harmadikán a portugál és matematika vizsgák megtörténtek. Az értékelési eszközöket az INADE minden tanulónak személyre szólóan, zárt borítékban küldte. A vizsgákat különböző iskolákban, az iskola saját tanárai tartották (tiszteletben tartva, hogy nem ezek a tanárok tanították a Mind Lab Módszert).

A tanárokat az INADE által képzett, a Mind Lab Brazíliától érkezett személy segítette, annak érdekében, hogy biztosítsák a módszertani folyamatok és az eredmények megbízhatóságát. Az decemberi értékelés részeként a tanulók egy kérdőivet is kitöltöttek a közösségi, érzelmi és etikai készségeikkel kapcsolatban.

Az eredményeket az iskola évre és osztályra lebontva táblázatba foglalta (nem tanulónként), melyek azt mutatják, hogy az általános szakértelem fejlődése a SAEB skálán (a projekt alkalmazásától számított három hónapon belül) magasabbak voltak a vártnál, mégpedig matematikában 100%-kal, portugálban pedig 20%-kal.
(További információ: www.mindlab-brasil.com.br)


 

A SAEB skála négy szakértelmi szintből áll: átlag alatti, átlagos, megfelelő, haladó. Az alábbi grafikonok a tanulók százalékos eredményét ábrázolják minden egyes szinten, a Mind Lab órák előtt és után:


A következő táblázat a tanulók matematikából és portugálból elért százalékos eredményét mutatja. Megjegyzendő, hogy az átlag alatt teljesítő tanulók száma mindkét területen csökkent (10,98%-kal portugálban és 13,64%-kal matematikában). A portugál nyelvben elért eredmények a következő módon nőttek: 2,47%-kal többen érték el az átlagos szintet, 5,52%-kal többen a megfelelő szintet, valamint 2,99%-kal többen a haladó szintet. Matematikában pedig így alakultak az eredmények: az átlagos szintet 4,72% felülmúlta, a megfelelő tanulók 12,52%-kal többen, a haladók pedig 5,83%-kal többen voltak.

A kérdőíven keresztül a projekt előnyeiről gyűjtött adatok alapján arra jutottak, hogy a módszertan a tanulók nézőpontjából jelentősen hozzájárult készségeik fejlesztéséhez, valamint a győzelem és veszteség kezelésében, teljesítményükben, csapatmunkában, baráti, családi és tanáraikkal való kapcsolatukban is előnyükre vált. Az eredmények a diákok magasszintű elégedettségére is rámutattak, főleg a tanárokkal való jobb kapcsolatban, mely fontos tény arra ösztönöz minket, hogy alkalmazzuk a módszertant a tanárok képzésében és más tantervi összetevőkben is.

A kérdőívre adott válaszokat a tanulók és családjuk feltérképezésére is használták. A tanulók nemétől, szüleik végzettségi szintjétől és az otthoni lehetőségeket figyelembe véve a következő eredmények születtek:Kiterjesztett kutatás Brazíliában

2010-ben ez a tanulmány folytatódni fog, és mélyebbre hatol a témában, néhány irányba kiterjesztve:

– Résztvevők számának növelése: körülbelül 50 iskola (állami és magán), új és a 2009-es kutatásban már szerepelt iskolák egyaránt, és nagyjából 2000 ötödéves erőforráskezelést tanuló diák;
– A résztvevők bevonása az oktatási folyamatba: kérdőívek a szülők (kb. 2000), és tanárok számára (elsőtől ötödik évig, a módszertant alkalmazva – 500);
– Tananyag bővítése: matematikai értékelés, portugál nyelv és természettudományok;

Végső gondolatok

A 2009-es tanulmány mennyiségi eredményeket mutatott a Mind Lab Módszertan előnyeiről. Ez már a minőségi adatokból is látható volt, amit azok a tanárok biztosítottak, akik a 2007-ben bevezetett módszert figyelték. Tanárok, koordinátorok, tanulók és családjaik, akik résztvettek a projektben, kifejezték elégedettségüket azzal kapcsolatban, hogy a diákok mennyire fejlesztik gondolkodási, közösségi, érzelmi és etikati készségeiket. Ez az iskolában is látszik, valamint tetteiken és a különböző szituációkhoz való hozzáállásukban is.

A 2009-es kutatás társadalmi bázisa a Mind Lab projektben résztvevő 13 iskolából való ötödévesek voltak. Az INADE szerint a 2010-es tanulmány – mely alaposabb, mint a 2009-es – elvégzéséhez az előző kérdőív paramétereire valamint új adatokra is szükség volt. Ezért a 2010-es tanulmány tervezésekor a 2009-es kutatás több tulajdnonságát örökölte, valamint új részletek is bekerültek.

Az emberiség sokat fejlődött, főleg a késői 20., korai 21. században, jelentős technológiai és elméleti előrelépések történtek a tudomány több területén, az oktatást is beleértve. Azonban az iskolák számára nem mindig van lehetőség, hogy megfelelő sebességgel kövessék a változásokat, mivel a társadalomban betöltött helyük nagyon komplex.

Úgy gondoljuk, hogy a Mind Lab projekt az oktatók számára lehetőséget biztosít, hogy betöltsék vágyukat, a 21. század iskolájának kifejlesztését, aminek pillérjei Delor Beszámolója szerint: Tanuljunk meg élni, tanulni, dolgozni, együttélni (Morin, 2000).

A globalizált világban elkerülhetetlen a különböző kultúrák közti kapcsolat, az iskola kétségtelenül az a hely ahol a jövő generációit felkészítik a 21. század Földjének felelős felépítésére, ahol reméljük béke honol majd, és az emberek az életminőség javításával és a természet megóvásával foglalkoznak. Ép, művelt és boldogabb emberekért.