A Mind Lab Csoport rendszeresen értékeli tanulási programjának és tanítási módszerének minőségét. E kutatásnak részeként, a Mind Lab Csoport ismert egyetemekel működik együtt szerte a világon, többek között az USA beli Yale Egyetemmel és az angliai Northumbria Egyetemmel. A Northumbriával – mely egyetem karai Európa legjobbjai közt vannak számontartva – folytatott közös projekt részeként több tételt is írtak a Mind Lab módszer minőségéről.

A Mind Lab Módszer Speciális Nevelésben

Ilan Manor MA (Master of Education) az Educational Research folyóiratban megjelent értekezésében a Mind Lab módszer hatását vizsgálta normál oktatási rendszerbe bevont autista gyerekek csoportján. A tanulmány fő felismerései világosan mutatják hogy a Mind Lab módszerre alapozott logikai játékok eredményeképpen ezeknek a gyerekeknek sikerült szoros kapcsolatot kialakítaniuk tanáraikkal és osztálytársaikkal. A játékok révén elismerést kaptak más gyerekektől és növelték saját teljesítményüket is.

A Mind Lab Módszer és Pedagógusképzés

Ehud Shackar MA (Master of Education) az Educational Research folyóiratban megjelent értekezésében a Mind Lab Módszer pedagógusokra gyakorolt hatását elemzi. A Mind Lab Módszert alkalmazó pedagógusok tanúsítják hogy saját gondolkodásuk és viselkedésük is jelentősen megváltozott. Amióta a Mind Lab Módszerre mint teljességre törekvő nevelési eszközre tekintenek képesek voltak analógiákat kombinálni saját életükből vett példákkal. A rugalmasan alkalmazható Mind Lab Módszer megkönnyíti a legkülönbözőbb tantárgyi tartalmak megértését és a feladatokat felejthetetlen tapasztalattá varázsolja a gyerekek számára.

Interdiszciplinaritás a Mind Lab Módszerrel

Dan Gendelman MA (Master of Education) az Educational Research folyóiratban megjelent értekezésében a tanulás és a megértés kapcsolatát vizsgálja. A kutatás célja az volt hogy a lehető legpontosabban meghatározza annak a mértékét ahogy a gyerekek megragadják a Mind Lab Módszerben alkalmazott elképzeléseket és folyamatokat. A tanulmány különösen a megértés folyamatával foglalkozik amit alaposan tanulmányoztak és amit különösen nehéz mérni és értékelni.

A kutatás során meggyőző bizonyítékok adódtak arra hogy a Mind Lab Módszer kétségkívül segíti a megértés folyamatát. Mindezt bizonyítják a szülőkkel, tanárokkal és gyerekekkel folytatott közvetlen beszélgetések. A gyerekek és tanárok részletesen elmagyarázták hogy milyen sikeresen hasznosították a Mind Lab feladatok során elsajátított stratégiai gondolkodást.

  • Matematikai problémamegoldás
    A gyerekek egyike megjegyezte hogyan alkalmazta a Mind Lab “Detektív módszerét” – “Detective Method” – egy olyan technikát, mely a problémát alapvető összetevőire bontja és egy sor szisztematikus kérdést alkalmaz. Azt mondta, hogy a “Csúcsforgalom” – Rush Hour – nevű játékban tanultak segítettek neki a több lépésből álló matematikai feladatok megoldásában, mint például a többszámjegyű szorzás és összeadás.
  • Konfliktusmegoldás
    A tanárok egyike elmondta, hogyan segített neki a kommunikációban valamint egy osztálybeli vitán a “Stoplámpa Módszer” – “Stoplight Method” . A vita során számba vették a lehetséges kompromisszumokat és így találtak megoldást.
  • Közösségi kezdeményezések
    “A Költöző Madarak Módszer” – “The Migrating Birds Method”- és más tervező és végrehajtó stratégiák az együttműködés gondolatára való ráhangolódásban segítik a gyerekeket. Ennek eredményeként a gyerekek gyakran teljesítenek összetett projekteket az iskolában, mint például az illemhelyek kifestése vagy büfé működtetése.
  • Összegzésképpen a kutatások kiemelik, hogy a Mind Lab Módszer széles rálátást biztosít a gyerekeknek a tanulási folyamatokra és lehetővé teszi számukra, hogy kreatív módon foglalkozzanak egy témával. A kutatás azt is megmutatta, hogy a gyerekek az élet számos területén alkalmazzák a stratégiákat, mint például iskolai feladatok vagy érzelmi és közösségi kihívások.