Rólunk

A ma elterjedt oktatási formákban használt tanagyagoknak nem eléggé kiaknázott területe a gondolkodási készségek, és a személyes képességek fejlesztése.

Annak ellenére, hogy kutatások azt mutatják, hogy a modern világban fontosságuk exponenciálisan nő, a Személyes Tulajdonságok (Soft Skills) nincsenek külön kiemelt tantárgyként kezelve.

Az is bizonyos, hogy a tanulók egyéni képességeinek, készségeinek és kompetenciáinak továbbfejlesztése fontos összefüggésben van az önmotiváció és a felfedezés élményével.

Erre a kihívásra kerestünk választ, kutattunk és dolgoztunk ki megoldásokat.  És ezért hoztuk létre a MindLab Hungary Kft.

MindLab 4*4-es módszertan játékok felhasználására épít, mely játékok az emberiség kultúrájában kiemelkedő jelentőségűek s a gyermekek szívét és eszét egyaránt meghódították. A program fejleszti a gyermekek gondolkodását, érzelmi intelligenciáját, életvezetési és szociális képességeit.

A 4*4 Academy of Cognitive Training (www.4point4.org) akadémikusok, tanárok, szülők és szakemberek bevonásával, folyamatos kutatást és programfejlesztő tevékenységet végez, új tanterveket és termékeket fejleszt ki a tananyag minél magasabb színvonalának elérése érdekében.

A sok-sok éven át szerzett sikeres tapasztalatot szeretnénk megosztani az itthoni szülőkkel és pedagógusokkal.

Személyes tulajdonosságok (Soft Skills)

Azokban az időkben, amikor a tudás fogalma számos változáson megy keresztül, és a tudást nem látjuk többé abszolút és önmagában értékes tényezőnek, amikor nem a tudás az oktatási folyamat célja, akkor a gondolati kultúra irányába mutató oktatás a legerősebb támaszunk.” (Harpaz)

A MindLab 4*4 módszer lényege, hogy leghatékonyabban és leggyorsabban saját tapasztalat útján lehet megszerezni az ismereteket. A játék tökéletes példája ennek a fajta tapasztalatnak – szórakoztató, kellemes és érdekes, és ezért részvételre ösztönöz. A játék szintén termékeny talajt biztosít a gondolkodási készségek és képességek fejlesztésének és alkalmazásának.

Mire törekedtünk a fejlesztésben?

  • A módszer fejleszti a reflektív gondolkodásmódot és lehetővé teszi a belső és külső folyamatok tudatosságát.
  • Hangsúlyozza a kommunikáció fontosságát.
  • Széles választékát biztosítja problémamegoldó stratégiáknak, döntéshozó modelleknek, logikus és matematikai gondolkodásnak, a szóbeli és a kommunikációs készségeknek.
  • Erősíti az életkészségeket (pl. stresszkezelés). A játék tapasztalata egy különleges szimulációja az érzelmi és társadalmi folyamatoknak.
  • Tudatosságra nevel. A tudatos gondolkodás az élet minden területén fontos. Arra kötelez minket, hogy olyan szituációkat kezeljünk, melyek együttműködést és versenyt kívánnak és elősegítik az elhatározottságot, a kitartást és az önfegyelmet.
  • A komplexitást hangsúlyozza. A tartalom és készségek alkalmazását sok kutató a legfontosabb tanulási képességnek gondolja.
  • Olyan aspektusokkal foglalkozik- mint például ügyesség és szerencse – ami része az életnek és mégsem fejleszti vagy magyarázza meg egy tantárgy sem.
  • A személyes tulajdonságok (soft skills) kialakítása, megerősítése egy éltető talajt hoz létre életünk sok területén.

Ezen módszeren keresztül a résztvevők kifejlesztenek olyan képességeket, melyek lehetővé teszik számukra, hogy észleljék az emberi gondolkodás különféle területei közötti kapcsolatokat, továbbá képessé váljanak arra, hogy ezt a  tudást transzferálják, más területeken is  alkalmazzák.

A MindLab 4*4 es módszertan határozott és átgondolt elméleti alapokon nyugszik és számos kiemelkedő tudós kutatásának eredményeit követi.

A MindLab 4.4 oktatási módszer négy fő készségterületre fordít kiemelt figyelmet, amelyek fejezetek formájában, egymásra épülve jelennek meg az 1 + 4 év során.

 

 

A társadalmi (szociális) terület (S)

– Csoport ereje
– Közös segítség
– Együttműködés
– Verbális és nem verbális kommunikáció
– Reagálás a partnerek cselekedeteire

A logikai készségek területei (L)

 – Tudatos tervezés
– Prioritások meghatározása
– Hatékony kérdezés
– Deduktív és induktív érvelés
– Cselekvés bizonytalan körülmények között

Az életvezetési („operational”) terület (O)

 – Problémamegoldás

– Memória tudatos fejlesztése
– Matematikai gondolkodás
– Laterális gondolkodás
– Döntéshozatal
– Kreatív gondolkodás
– Stratégiai és taktikai tervezés
– Intuíció
– Erőforrás-kezelés

 Az érzelmi terület (E)

 – Siker és kudarc kezelése
– Nyerni és veszíteni tudni
– Tanulni a hibákból
– Konfliktuskezelés
– Elégedettség és csalódás kezelése

Mindlab Hungary 2008 Kft.

Cím: 
 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13.

Mindlab 4*4 Konzultáció

Csak előzetes időpont egyeztetés  alapján biztosítunk konzultációt.

 

Telefon

Iskoláknak és Pedagógusoknak:
+36703393063
Vállalkozásoknak:
+36703393063